Vietnam

Pomalý návrat důvěry.

V minulosti zaznívaly silné hlasy, že Vietnam je na dobré cestě stát se jednou ze zemí se statutem podobným BRIC zemím. Ukázalo se však, že i přes rychlý ekonomický růst zůstala vietnamská ekonomika zaplavena celou řadou strukturálních nerovnováh a špatných ekono-mických politik. 
 
To je pravděpodobně nejlépe ilustrováno skutečností, že zatímco většina asijských zemí v minulosti nechávala svoji měnu posilovat, aby brzdila inflační tlaky, vietnamská centrální banka byla kontinuálně nucena devalvovat, aby zamezila odlivu rezerv ze země a podpořila export.
 
Státem řízem podniky stále dominují významné části ekonomiky a občas se může zdát, že se ekonomická liberalizace změnila na jeden obrovský korupční mechanismus. Vietnam prochází stejnými strukturálními problémy jako Čína – nutností sladit potřebu ekonomické liberalizace se zájmy paranoidní komunistické strany udržet se u moci, nutností vymýtit korupci ve státním sektoru, zvýšit mobilitu práce a snížit znevýhodnění migrujících rolníků do průmyslového sektoru.

Za poslední půlrok však pozorujeme určité marginální zlepšení a kroky k větší stabilitě vietnamské ekonomiky. Státem řízené podniky by již neměly dostávat levnější financování než soukromý sektor, ani implicitní garance. Přísnější monetární politika pak rovněž začala přinášet své ovoce, když klesá tempo nových půjček a daří se i krotit inflaci. 
 
Domácnosti ve snaze zabránit reálné devalvaci svých úspor aktivně přeskupují peníze mezi lokálním dongem, americkým dolarem a zlatem. Zásoby zlata ve Vietnamu jsou unikátní, tvoří 50 procent HDP. Úspory v dolarech pak dalších 15 procent HDP. Současný pokles cen zlata ve Vietnamu tak tedy odráží realokaci úspor domácností ze zlata do produktivnějších aktiv, velmi pravděpodobně do lokálního akciového trhu. 
 
Ten patří od začátku roku k nejlepším v regionu, když si přidal téměř 33 procent. Pokud bude inflace padat i dále (jak naznačuje s předstihem M2) a centrální banka si bude s nižší inflací moci dovolit i mírné uvolnění měnové politiky, pak by akciový trh mohl mít před sebou další růst. Valuace se dnes pohybují na cca 11x P/E, což patří historicky k levnějším násobkům.
 
Pro běžné investory zatím příliš mnoho možností, jak za rozumných podmínek investovat do tohoto trhu, bohužel není. Z těch aktuálně dostupných investic bychom zmínili především dva indexové open-end tracker certifikáty, jeden nabízí Deutsche Bank a druhý RBS. Výhodou je absence manažerských poplatků, takže se jedná o nejlevnější dostupnou variantu. Nevýhodou je nutnost v čase monitorovat riziko emitenta. Druhou možností jsou dva burzovně obchodovatelné fondy ETF, jeden obchodovaný v eurech na německých burzách, druhý v amerických dolarech obchodovaný v USA.Tyto možnosti jsou nákladnější, je zde účtován manažerský poplatek ve výši nedelého jednoho procenta ročně, odpadá naopak nutnost monitorovat riziko správce fondu, cenné papíry i volné peněžní prostředky jsou odděleny od správce.
 

autor: Jaroslav Brzoň
Publikováno: 12.05.2012
Označení: BBI-RSS   


Partneři

logo BBI CLASSIC

Best Buy Investments, a. s.
Balbínova č.p. 22
120 00, Praha 2 - Vinohrady Czech Republic

Tel.:+420 221 590 111
E-mail: kontakt@bbi.cz

Newsletter

Odebírat novinky

* povinné údaje

v souladu s těmito podmínkami

x