Strategie Rolling Korridor

Nová strategie reaguje neustálou potřebu přizpůsobovat se stále se měnícímu vývoji na akciových trzích. Neustálé přizpůsobování koridoru, inkasování kreditiních prémií a flexibilní zabezpečovací systém proti propadům trhů umožňují docílit velice atraktivního riziko-výnosového profilu, který úspěšně odolal všem propadům trhů v posledních pěti letech s cílovým výnosem mezi 30 až 40 % p.a.
 
Strategie vychází ze známé opční strategie zvané Iron Condor, je však upravená o flexibilní zajišťovací mechanismus proti propadům trhů. Podkladem této strategie je nejlikvidnější akciový index americký S&P 500.
Spočívá v sestavení kreditního spreadu s měsíční splatností a s prémií kolem 100 USD na každých cca 1.000 USD potřebného maržového krytí. Kromě napočátku inkasovaného kreditu navíc na konci splatnosti dojde ještě k inkasovaní prémie za uzavření krycí opce.
K tomu, aby bylo dosaženo maximálního zisku v daném měsíci, musí index zůstat v rozmezí mezi striky vypsané call a vypsané put opce. V případě výraznějšího pohybu indexu směrem k jednomu ze striků a zvýšení delty opce na dvojnásobek původní delty v době sestavení spreadu dojde k rollování konstrukce tak, aby se aktuální stav indexu opět mezi oba vypsané striky a nové delty obou vypsaných opcí se dostaly opět na startovní úrovně.
Tímto flexibilním přizpůsobováním je zajištěno, že nedojde k nadproporcionálním ztrátám. Může dojít k uzavření ztráty na aktuálně zavíraném spreadu, ale tato ztráta je okamžitě kompenzována novým inkasovaným kreditem.
V ideálním případě bez mutnosti jediného přizpůsobování lze dosáhnout ročního výnosu až kolem 160 % bez reinvestování vytvořených výnosů. Na reálném nervózním akciovém trhu však nelze očekávat neustále stabilní vývoj v daném koridoru, v průměru je nutné třikrát až čtyřikrát měsíčně přizpůsobit koridor vývoji akciového indexu, což sníží cílový výnos na cca 40 % p.a. Historicky až 8 přizpůsobení měsíčně stačí, aby strategie zůstala v daném měsíci „nad vodou“. Ale ani více vynucených přizpůsobení neznamená nadproporcionální ztráty. To ukázal například i rok 2008, ve kterém tato strategie také zvládla zůstat v černých číslech. Za posledních pět let, za které disponujeme reálnými historickými obchodními daty, nebyla strategie pod svým předchozím maximem na delší dobu než 3 měsíce.
Jedinou zásadnější nevýhodou strategie je nutnost vyšší minimální investice. Minimální hodnota investičního portfolia s ohledem na výši transakčních nákladů a nutného minimálního maržového krytí musí být nad 100.000 USD.
Rizika jsou navíc stále všudypřítomná u strategie s cílovým výnosem 40 % p.a., v případě silně nadměrného počtu přizpůsobení či v případě velmi prudkého dlouhodobějšího rostoucího trendu akciového trhu se i přes neustálé přizpůsobování koridoru ani tato strategie neubrání ztrátám. Především proto, ale také z důvodu větší diverzifikace, doporučujeme optimální investici ve výši 10 % portfolia.

"Tato investiční strategie je určena pro širokou veřejnost a uvedené informace jsou obecné, mají pouze informativní charakter a představují názor společnosti Best Buy Investments, a.s. Upozorňujeme, že předkládané údaje z minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje investičního nástroje nebo strategie a ani očekávaný vývoj není zárukou budoucího vývoje. Dále upozorňujeme, že společnost Best Buy Investments, a.s. neposkytuje k investičním nástrojům obsaženým v této investiční strategii individualizované investiční poradenství, zprostředkování obchodů ani jiné investiční služby. Zprostředkování obchodu, poskytnutí individualizované rady nebo řízení investiční strategie v souvislosti s touto investiční strategií je možné u partnerské společnosti Sympatia Financie, o.c.p., a.s."
 

autor: Jaroslav Brzoň
Publikováno: 05.06.2012
Označení: BBI-RSS   sp   


Partneři

logo BBI CLASSIC

Best Buy Investments, a. s.
Balbínova č.p. 22
120 00, Praha 2 - Vinohrady Czech Republic

Tel.:+420 221 590 111
E-mail: kontakt@bbi.cz

Newsletter

Odebírat novinky

* povinné údaje

v souladu s těmito podmínkami

x