Reverse Bonus umožní stabilizovat portfolio

Jak participovat na tržních poklesech

 V současném tržním prostředí nabízejí zajímavé výnosy struktury jako jsou Reverse Bonus certifikáty. Zejména kvůli nedávnému výraznému nárůstu volatility. Vybranné cenné papíry na německý index DAX s jednoroční dobou trvání umožní dosáhnout bonus výnosu ve výši přes jedenáct procent. Přitom zvolené bariéry jsou nad úrovní  dosažených historických maxim hlavního německého akciového indexu. Teoreticky je samozřejmě možné dosáhnout ještě vyšších zisků. 
 
Pro investory je však nezbytně nutné přesně znát struktury těchto cenných papírů a pochopit jejich funkci.  Ve srovnání s běžnými Bonus certifikáty je při emisi Bonus Reverse certifikátů umístěna bariéra výrazně nad cenou podkladového aktiva. Pokud v průběhu doby trvání nikdy nedojde k prolomení této bariéry, bude investorům při splatnosti vyplacena minimálně bonus výnos. 
Možnost vyšších výnosů
Pokud to bude pro investory výhodnější orientuje se jejich hodnota při splatnosti podle hodnotového vývoje zvoleného podkladového aktiva – jen s opačným znaménkem. Za určitých předpokladů může být skutečně dosažený výnos vyšší než předem avizovaný bonus výnos. 
 
Důležitým faktorem při výběru vhodného Reverse Bonus certifikátu je také nadhodnota papíru ve srovnání s klasickým Short certifikátem bez bonusového mechanismu. Například pokud se hlavní německý akciový index do poloviny listopadu nikdy nepřehoupne přes hodnotu 7 500 bodů, což by z dnešního pohledu znamenalo nárůst o zhruba 20 procent, bude majitelům Reverse Bonus certifikátu z emisní dílny Goldman Sachs (GT0HWP) vyplacena za 6 měsíců částka minimálně ve výši 85,00 EUR. To při aktuálním kurzu (81,66 EUR) znamená pro investory výnos ve výši 4,1 procenta, v přepočtu tedy 8,5 procent p.a. Při stejné či vyšší bariéře určitě investor najde i certifikáty s vyšším bonusovým výnosem, nicméně nadhodnota těchto certifikátů bude podstatně vyšší, což nadproporcionálně zvyšuje riziko a ztráty při prolomení bariéry a zároveň snižuje výnosnost papíru při propadech akciového trhu pod bonusovou úrovní.
 
Investoři navíc mohou dosáhnout ještě lepšího zhodnocení , pokud se DAX bude při splatnosti produktu kotovat pod tzv. bonus level, která byla při emisi stanovena ve výši 5 500 bodů. V tomto případě se zpětná odkupní hodnota produktu stanoví z reverse ceny (který zpravidla odpovídá  dvojnásobku realizační ceny - v našem příkladě 2 x 7 000 bodů), a stavem indexu při splatnosti. Jestliže se bude v polovině listopadu kotovat DAX na úrovni 5 000 bodů, bude následovat splatnost certifikátu ve výši 90,00 EUR. 
 
Pokud se investoři zřeknou této dodatečné šance na výnos, mohou při svých investičních rozhodnutích zohlednit variantu s Capped Reverse Bonus certifikáty. Při srovnatelných paremetrech se jejich výnos zvýší na 5,8 procenta (čili 12 procent p.a.), tedy ještě o zhruba 1,7 procenta na půlročním horizontu. 
 
Stabilizace portfolia
V zásadě jsou Reverse Bonus certifikáty vhodné pro investory, kteří očekávají negativní tržní vývoj, nebo přinejmenším tržní stagnaci, ale na druhé straně nevylučují mírný růst kurzů. Protože se ceny těchto papírů zpravidla vyvíjejí protichůdně vůči ostatním typům investičních certifikátů, mohou být velmi vhodným doplněním široce diverzifikovaných investičních portfolií a zajistit jejich nutnou stabilizaci.
 

autor: Jaroslav Brzoň
Publikováno: 03.06.2012
Označení: BBI-RSS   DE000GT0HWP7   DE000GT1MSE7   


Partneři

logo BBI CLASSIC

Best Buy Investments, a. s.
Balbínova č.p. 22
120 00, Praha 2 - Vinohrady Czech Republic

Tel.:+420 221 590 111
E-mail: kontakt@bbi.cz

Newsletter

Odebírat novinky

* povinné údaje

v souladu s těmito podmínkami

x