Opční strategie na volatilitu

Samotná kolísavost trhů je obchodovatelná, jsou na ni kotované futures kontrakty a indexová ETF, které mají specifické tržní charakteristiky a ty se dají využít za pomocí opcí k velice atraktivnímu riziko-výnosovému profilu.
Volatilita je v posledních letech čím dál více sledovaným barometrem. Je často využívána k zajištění akciových portfolií. Nákupem futures na volatilitu lze zajistit akciové portfolio proti propadům. V případě propadu akcií totiž volatilita vystřelí vzhůru a spolu s ní i nakoupené futures.
Po poklesu volatility z historických maxim před dvěma lety je tato zajišťovací strategie čím dál využívanější což způsobuje, že nákup těchto futures kontraktů za účelem zajistit se proti růstu volatility při propadech trhů, vytlačuje futures křivku směrem vzhůru, jak tito hedgeři očekávají růst volatility. Výsledkem je značně silné contango, futures na následující měsíc jsou obchodovány za kurzy v průměru o 7% vyšší než na měsíc předchozí.
Tzn., že pokud volatilita za měsíc nestoupne alespoň o 7%, tak kupci futures kontraktů prodělají. Toto je nejlépe vidět v delším horizontu na srovnání volatility VIX s měsíčním rolováním futures kontraktů na stejný ukazatel pomocí ETF na volatilitu. Toto ETF je na trhu od ledna 2009, do současné chvíle VIX poklesl o 62% z tehdejších hodnot, ETF však za stejné období pokleslo o 91%!
Prodej na krátko, neboli short tohoto ETF by však mohl být velice rizikový, jak ukázal květen 2010, kdy se během měsíce volatilita trhů zdvojnásobila, proto je vhodnější této silné contango pasti využít přes opční strategii bear call spread.
Tato strategie může vynášet nejen při poklesu ceny podkladového ETF rolujícího futures na volatilitu, ale i při stagnaci a dokonce i při mírném růstu jeho ceny. Navíc ale díky tzv. krycí opci v případě vysokého růstu ceny předem limituje maximální možnou ztrátu.
Díky vysokému kolísání kurzu jsou podmínky této strategie vysoce atraktivní. Například 100 bear call spreadů znamená měsíční investici 10.000 USD a průměrný inkasovaný kredit je 3.000 až 3.500 USD, tedy 30 až 35% z celkové investice. V případě vyššího růstu kurzu podkladového ETF je však ztráta limitována na vloženou investici mínus inkasovaný kredit, tedy na 65 až 70%. V uplynulých dvou letech však k takové situaci došlo pouze dvakrát, dvaadvacet případů přineslo zisk. Celkově tedy i při nižším kreditu 22 x 30% - 2 x 70% = 520% výnos za dva roky! Backtest strategie je tedy více než přesvědčivý, zatím jsme do této strategii vstoupili pouze doplňkově ke zlaté a stříbrné strategii u klientů, kteří mají portfolio nad 100.000 USD. Do budoucna však bude tato strategie dostupná pro portfolia od 50.000 USD.

autor: Jaroslav Brzoň
Publikováno: 02.01.2011
Označení: BBI-RSS   aktuální téma   VXX   


Partneři

logo BBI CLASSIC

Best Buy Investments, a. s.
Balbínova č.p. 22
120 00, Praha 2 - Vinohrady Czech Republic

Tel.:+420 221 590 111
E-mail: kontakt@bbi.cz

Newsletter

Odebírat novinky

* povinné údaje

v souladu s těmito podmínkami

x