Nová strategie PROTECT

Nová strategie pro portfolia denominována v EUR, opět sestavována z investičních certifikátů, nabízí určitý kompromis mezi Garant strategií a Rolling bonus strategií. Je tedy cílena na konzervativní investory a její největší přidaná hodnota spočívá v tom, že v případě klesajících trhů participuje investor na propadech pouze z cca 25 %, zatímco na růstech inkasuje zhruba 75 % veškerých růstů. Další výhody spočívají v možnosti participovat na růstech okamžitě po předchozích propadech, investor tedy nemusí čekat, až se trhy vrátí na původní úroveň, aby mohl docílit výnosů. A nakonec je tu i uzamykání již dosažených výnosů.

Jak to vše funguje? Podkladem jsou garantované investiční certifikáty, které nabízí 100% garanci investovaného kapitálu při splatnosti a k tomu i neomezenou 100% participaci na růstu podkladového aktiva. Takové konstrukce se objevují v nabídkách emitentů od jara letošního roku čím dál častěji a většina těchto certifikátů je emitována na akciový index EuroStoxx 50. Tyto cenné papíry mají většinou pětiletou splatnost, takže pokud chce investor 100% garanci i 100% participaci, musí držet cenný papír až do splatnosti. Pokud chce však vyšší flexibilitu, nemá ani plnou garanci ani plnou participaci zajištěnu, v průběhu se může cena certifikátu pohybovat i pod původní hodnotou investice nebo nedosahovat zhodnocení podkladu v poměru 1:1, viz. následující graf:

profil protect strategie

Pro příklad je to vidět na reálném příkladu takového certifikátu při srovnání s pokladovým indexem:

graf mq1eqn

Ačkoli index EuroStoxx ztratil od počátku dubna zhruba 22 %, podkladový certifikát ztratil také a v tuto chvíli by investor nemohl prodat certifikát za plnou výši své investice, ale zároveň by nemusel realizovat celou 22% ztrátu indexu, neboť by 4 měsíce od emise ztrácel pouze 5 %. Směrem dolů tedy participuje investor i méně než z výše uvedených 25 %. Na druhou stranu při růstech indexu je participace v čase mnohem vyšší a dosahuje minimálně 75 % růstu indexu.

Nejvyšší přidanou hodnotu má však skutečnost, že emitenti tuto konstrukci nyní emitují průběžně v čase a tedy na různých hodnotách stavu indexu. To umožňuje aktivně přestupovat do různých úrovní v průběhu doby existence certifikátu. Pokud bude index klesat, můžeme „přerolovat“ do certifikátu s nižším strikem a participovat posléze na růstu od nižších úrovní více než u původního certifikátu výměnou za menší realizovanou ztrátu. Naopak při růstu lze „uzamknout“ dosažený zisk za pomoci přerolování do certifikátu s vyšším strikem, zde pro změnu výměnou za né zcela 100% participaci na předchozím růstu indexu.

Stačí tedy i na klesajících trzích alespoň občasný krátký rostoucí trh, aby tato strategie byla schopna dosáhnout ziskovosti. Ukážeme si vývoj strategie na třech různých potenciálních scénářích budoucího vývoje. Tedy na scénáři spíše klesajících trhů s občasným růstem, dále na scénáři stagnujících trhů s kolísáním nahoru i dolů a na spíše rostoucím trhu s občasnými poklesy:

1.scénář – klesající trh
  3000 2700  2430  2187  2405,7  2165,13  2381,64 
index  100  90  81  72,9   80,19  72,17   79,39 
protect  100   97,5   95,06   92,69   99,64   97,15   104,43 

graf klesajici

2.scénář – stagnující trh
  3000  2700   2970   3267   2940,3   2646,27   2910,9 
index  100   90   99   108,9   98,01   88,21   97,03 
protect  100   97,5   104,81   112,67   109,86   107,11   115,14 

graf stagnujici

3.scénář – rostoucí trh
  3000   3300   3630   3993   3593,7   3953,07   3557,77 
index  100   110   121   133,1   119,79   131,77   118,59 
protect  100   107,5   115,56   124,23   121,12   130,21   126,95 

graf rostouci

Nevýhoda strategie by byla pouze v permanentním růstu, kdy by nedokázala dosáhnout plné participace na růstu podkladového aktiva a jediný ztrátový scénář by mohl nastat v případě permanentně klesajících trhů, kde by však ztráta byla pouze zlomkem ztráty na podkladovém aktivu. Ve všech ostatních scénářích bude strategie zisková a zároveň v čase tímto rolováním a uzamykáním růstu překoná výnosnost pokladového aktiva a to při zlomkové volatilitě ve srovnání s volatilitou podkladu, což znamená vyšší středně- až dlouhodobé výnosy při nižším riziku.

Strategie je v současnosti realizovatelná víceméně pouze na indexu EuroStoxx 50, nicméně se objevují i první vlaštovky s komoditními podklady a občas i emise s touto konstrukcí na měnové trhy. Časem by tak mohla být strategie diverzifikována i do různých tříd aktiv, ale svou přidanou hodnotu v čase jednoznačně prokáže i na jediném podkladu.

Strategie je vhodná pro všechny typy investorů od konzervativního profilu až po dynamický, nicméně i přestože je sestavována z garantovaných certifikátů, není tato strategie sama o sobě garantovaná a není tedy vhodná pro investory, kteří požadují 100% garanci investovaného kapitálu.

autor:
Publikováno: 19.08.2011
Označení: BBI-RSS   


Partneři

logo BBI CLASSIC

Best Buy Investments, a. s.
Balbínova č.p. 22
120 00, Praha 2 - Vinohrady Czech Republic

Tel.:+420 221 590 111
E-mail: kontakt@bbi.cz

Newsletter

Odebírat novinky

* povinné údaje

v souladu s těmito podmínkami

x