GARANT strategie

Nová strategie reaguje na vysokou poptávku investorů po bezpečnosti, jistotě, likviditě a garanci. Nabízí kapitálovou garanci, vysokou likviditu, flexibilitu a krátkodobější investiční horizont. Je řízena dle předem nastavených parametrů, využívá podklady napříč všemi třídami aktiv a skládá se z burzovně obchodovatelných garantovaných dluhopisových certifikátů či garantovaných opčních konstrukcí.
Finanční krizi a s ní spojené výprodeje na kapitálových trzích mají investoři stále v paměti a není divu, že ve spojitosti s nynějšími problémy eurozóny se již hovoží o možné krizi nadcházející. V takových dobách investoři hledají především bezpečí investovaných prostředků. Nová investiční strategie nabízí kapitálovou garanci, okamžitou likviditu a cílový výnos kolem 7 % p.a.

Toho je dosaženo díky rolování nejatraktivnějších garantovaných investičních certifikátů na trhu. Při výběru certifikátů je rozhodujícím kritériem co nejnižší až záporná nadhodnota certifikátu a také růstový potenciál podkladového aktiva. Strategie totiž negarantuje pouze minimální výplatu vloženého kapitálu, ale také profituje z rostoucích kurzů podkladových aktiv. Těmito aktivy navíc nejsou pouze akcie či akciové indexy, ale také komodity či měny, čímž je dosaženo vyšší až úplné nezávislosti strategie na vývoji na kapitálových trzích. Pokud je do strategie zařazen certifikát, který negarantuje stoprocentní návratnost kapitálu při splatnosti, je vždy doplněn nákupem druhého certifikátu garantujícího takový výnos, aby při konečné splatnosti obou certifikátů bylo vždy docíleno minimálně navrácení celé vložené částky. V případě růstu podkladového aktiva a následného přerolování do nového atraktivnějšího certifikátu navíc dochází k uzamčení vytvořeného výnosu, o který již investor nemůže přijít, pokud bude nový certifikát držet do své splatnosti. Aby však bylo možné vytvořit dostatečné portfolio takových certifikátů, začíná minimální investice do této strategie na 50.000 eurech.

Veškeré certifikáty vybrané do strategie jsou však burzovně obchodované a tedy vysoce likvidní. Strategii je tedy možné kdykoliv a bez jakýchkoliv sankčních poplatků v průběhu ukončit a složené peníze mít kdykoliv k dispozici, čímž se strategie výrazně liší od klasických zajištěných fondů nabízených bankami, které si za předčasné výběry účtují vysoké poplatky. Přesto strategie dosahuje nejlepších výsledků na investičním horizontu 1 rok a více. Pokud však chce mít investor opravdu stoprocentní jistotu navrácení vloženého kapitálu, musí nakoupené certifikáty držet až do splatnosti, která se nejčastěji pohybuje mezi jedním až třemi roky. Strategie je tedy vhodná především k bezpečnému uložení dlouhodobých finančních prostředků a je tedy vhodnou náhradou klasických zajištěných fondů, termínovaných účtů či dlouhodobých spořících produktů.


autor: Jaroslav Brzoň
Publikováno: 11.12.2010
Označení: BBI-RSS   aktuální téma   DE000GS3TDS1   DE000RYB0AQ4   DE000DB2F2K4   DE000BC0EFR9   DE000BC0EGB1   DE000GS2QW30   DE000HV5VUB6   DE000AA2GJG8   DE000A1AP3C5   DE000DB1W5R2   doporučujeme   


Partneři

logo BBI CLASSIC

Best Buy Investments, a. s.
Balbínova č.p. 22
120 00, Praha 2 - Vinohrady Czech Republic

Tel.:+420 221 590 111
E-mail: kontakt@bbi.cz

Newsletter

Odebírat novinky

* povinné údaje

v souladu s těmito podmínkami

x