Express bez capu

Šance na nelimitované výnosy.

Již od konce roku 2008 se zaměřujeme na vyhledávání podhodnocených express certifikátů pro naší express strategii. Při nízké volatilitě a nepropadajících podkladových aktivech ale tyto příležitosti nejsou téměř k nalezení a aktuálně držíme poslední express na akcie E.ON a RWE, který má splatnost již za měsíc. Žádné nové příležitosti se bohužel neobjevují, pro tuto strategii je totiž nejvýhodnější, když se podklad pohybuje kolem či pod neaktivní bariérou a to při vyšší volatilitě.

Nyní se však objevila novinka, která velmi přidává nspočívá v tom, že podobně jako některé bonusové certifikáty nemají cap a neomezují tedy nia atraktivitě express certifikátů i bez nutnosti jejich propadů na úroveň neaktivní bariéry. Jejich výhoda totiž jak výnosový potenciál plynoucí z vývoje podkladu. Navíc ale narozdíl od bonusů nemají aktivní bariéru po celou dobu trvání, ale pouze v rozhodné dny či při splatnosti, nevadí tedy, pokud se v průběhu trvání podklad pohybuje pod bariérou, stále je zde šance na výnos plynoucí z opční konstrukce express certifikátu.
 
Novinku představila Deutsche Bank a nazvala ji PerformancePlus certifikát (aby se to nepletlo v těch všech názvech certifikátů). Podkladem je zatím bohužel index EuroStoxx 50, který nepovažujeme za zcela optimální, ale věříme, že příjdou i další podklady.
 
Princip se podobá klasickému express certifikátu. V každém rozhodném dni – vždy polovina července – je přezkoumáno, zda index překonal svou startovní úroveň. Pokud se tomu tak stalo, bude předčasně splacen. Na rozdíl od klasických expressů ale záleží výše výnosu na vývoji indexu EuroStoxx 50 od startovní úrovně. Například pokud posílí index o 20 procent, certifikát emitovaný za 100 EUR vyplatí při splatnosti 120 EUR. Pokud bude index je minimálně nad svou startovní úrovní, vyplatí certifikát ale při každém rozhodném dni minimální výnos ve výši 4 % p.a. (=104 EUR po prvním roce, 108 EUR po druhém roce atd.). Pokud by nedošlo k žádnému předčasnému splacení a i po pěti letech bude index pod svou stratovní úrovní, rozhoduje bariéra na úrovni 70 procent startovní úrovně o tom, zda certifikát bude splacen za nominální hodnotu 100 EUR či pouze 1:1 dle vývoje indexu EuroStoxx 50.
 

autor: Jaroslav Brzoň
Publikováno: 18.07.2013
Označení: BBI-RSS   


Partneři

logo BBI CLASSIC

Best Buy Investments, a. s.
Balbínova č.p. 22
120 00, Praha 2 - Vinohrady Czech Republic

Tel.:+420 221 590 111
E-mail: kontakt@bbi.cz

Newsletter

Odebírat novinky

* povinné údaje

v souladu s těmito podmínkami

x