Dlouhodobý Bear Call Spread na volatilitu se zajištěním pomocí Butterfly či Call opcí

ETF na volatilitu v čase strukturálně ztrácí na ceně díky vysokému kontangu.
 
Optimální investice:      20 % portfolia
Cílový výnos:30 % p.a.
Investiční profil:            Vyvážený až Dynamický
Investiční horizont:Střednědobý až Dlouhodobý
 
Short ETF na volatilitu je strukturální myšlenka, která vychází z podstaty struktury samotného ETF. ETF na volatilitu je instrument, který na denní bázi roluje futures mezi 1. a 2. futures kontraktem na VIX. VIX je pak indikátor strachu, či odborně řečeno, je to synteticky vyjádřená implikovaná volatilita indexu S&P. Dalším specifikem ETF na volatilitu je, že pokud se 1. futures kontrakt na VIX pohybuje pod 30-32 body, struktura futures křivky VIX je v kontangu – tedy ETF rolováním ztrácí od 0-10 % měsíčně. Proces samozřejmě funguje i druhým směrem, kdy pokud by se index strachu pohyboval nad 40 body, ETF muže růst až o 10% měsíčně. 
Charakteristikou VIXu je dlouhé období relativně nízké volatility pod 30 body a příslušného kontanga, doplněné krátkodobými výstřely ve volatilitě směrem vzhůru spojeného s backwardací. 
 
Naší strategií je spekulovat skrze půlroční až roční bear call spready na ETF na volatilitu s realizačními cenami nastavenými nad či pod aktuální cenou, v závislosti na aktuální i očekávané volatiltě i ochotě podstupovat vyšší či nižší riziko. Při vysokých úrovních volatility pak doplňujeme strategii o bearputspread se spekulací na rapidní normalizaci ve volatilitě. 
 
Výhodou strategie je maximální předem definovaná ztráta i možnost úpravy strategie v čase včetně rozložení vstupu do několika tranší. Do strategie nejobvykleji vstupujeme při lokálně zvýšené volatilitě.
 

Zajištění opční konstrukce

Také při návrhu hedžovacího schématu nás napadlo využít toho ze ETF na volatilitu dlouhodobě klesá. Napadlo nás tedy vytvořit algoritmus na vyhledáváni růstovych cyklů v datech. Poté  jsme to zjistili, že maximální dosažený procentuální nárůst silně závisí na délce trvání cyklu. Navhli jsme mechanismus nákupu variabilního množství pojistek (call opcí). Optimální množství je podle nás zhruba 10 % inkasovaného prémia. Nákup se provádí na hodnotě dané lineárním fitem. Dle zpětného testu tento způsob dáva velmi dobré výsledky. Při velkých nárůstech VIXu dokonce generuje vysoké zisky na pojistkách.
Tento způsob zajištění je debitní, takže stojí prostředky, nicméně pouze desetinu inkasovaný prémií. Alternativní způsob zajištění pomocí opční konstrukce Butterfly umožňuje naopak inkasovat kredit, který v případě růstu VIXu investorovi zůstane, na druhou stranu tento kredit nenaroste v případě silných nárůstu a negeneruje tak žádné další zisky a tento způsob zajištění je navíc nutné rolovat v případně rychlejšího rozpadu ETF na volatilitu, jelikož by ztráta z tohoto zajištění mohla překonat i inkasovaný kredit a zatížit tak podstatně více než zakoupené callky z první varianty.

Časování vstupu

Dále jsem si také všimli, že hustota pravděpodobnosti rozloženi VIXu není úplně hladká křivka. Jinak řečeno okolo určitých úrovní má VIX tendenci se motat déle a častěji než okolo jiných úrovní. Tato nerovnováha se dá skvěle využít pro určení okamžiku vstupu.

Volba expirace

Pro volbu expirace jsme naprogramovali trading model, který vyhodnocuje úspěšnost strategie v závislosti na délce držení pozice a hodnoty VIX, při které se vstupuje.
 

autor: Jaroslav Brzoň
Publikováno: 21.07.2013
Označení: BBI-RSS   volatility1   volatility2   volatility3   volatility4   volatilityhedge   VXX2150117C00025000.X   volatility5   volatility6   volatility7   volatility8   volatility9   volatility10   volatility11   volatility12   volatility13   strangle3   volatility14   


Partneři

logo BBI CLASSIC

Best Buy Investments, a. s.
Balbínova č.p. 22
120 00, Praha 2 - Vinohrady Czech Republic

Tel.:+420 221 590 111
E-mail: kontakt@bbi.cz

Newsletter

Odebírat novinky

* povinné údaje

v souladu s těmito podmínkami

x