Closed-end fund

Uzavřený podílový fond nemá povinnost od podílníků odkupovat podílové listy zpět, s podílovými listy uzavřeného podílového fondu je možno pouze standardně obchodovat na kapitálových trzích. Vydávání podílových listů uzavřeného podílového fondu je početně zdola i shora omezeno a navíc vydání minimálního počtu podílových listů musí být dosaženo v určitém čase. Uzavřený podílový fond má zákonem danou povinnost se při splnění určitých podmínek přeměnit na otevřený podílový fond.Investopedia


Partneři

logo BBI CLASSIC

Best Buy Investments, a. s.
Balbínova č.p. 22
120 00, Praha 2 - Vinohrady Czech Republic

Tel.:+420 221 590 111
E-mail: kontakt@bbi.cz

Newsletter

Odebírat novinky

* povinné údaje

v souladu s těmito podmínkami

x