STRATEGIE ROLLING BONUS

Investiční strategie založená na výběru nejatraktivnějších bonus certifikátů, umožňuje v čase překonávání vývoje trhu, doplňkově využívá vyhledávání chybného ocenění emitentů.

 
Optimální investice: 20 % portfolia

Cílový výnos: 15 – 25 % p.a.

Investiční profil: vyvážený až dynamický

Investiční horizont: střednědobý: 1 – 3 roky

 
Překonat výnos akciového indexu je snem každého manažera akciového fondu. Smutné statistiky však hovoří o tom, že většina těchto manažerů ve svém snažení neuspěje. Pokud přidáme manažerské poplatky fondu a poplatky za předčasný výběr, většina investorů by udělala lépe, kdyby místo akciového fondu investovala peníze do nákupu indexového investičního certifikátu, který přesně kopíruje vývoj vybraného akciového indexu. Taková investice je však stále závislá na vývoji akciového trhu a nenabízí žádnou ochranu proti případným propadům. To lze jednoduše řešit výměnou indexových certifikátů za bonus certifikáty. Strategie založená na pravidelném rolování bonus certifikátů nabízí vyšší výnos a nižší riziko, než přímá investice do akciového indexu či holé akcie.

 

ZÁKLAD STRATEGIE

 
Základem strategie Rolling Bonus je pečlivý výběr nejvýhodnějších bonus certifikátů na trhu. Například na německý akciový index DAX jsou však na trhu k dispozici tisíce bonus certifikátů. Jak tedy vybrat ten nejvhodnější? Nejvyšší důraz je kladen na minimální nadhodnotu certifikátu. Pokud má akciový index DAX hodnotu 7 220 bodů, certifikát s poměrem 1:100 by neměl stát více než 72,2 EUR. Maximální tolerovaná nadhodnota certifikátu může být například 1-3 procenta v závislosti na podkladovém indexu či akcii. Jakmile jsou vybrány certifikáty, které splňují podmínku minimální nadhodnoty, je třeba srovnat parametry jednotlivých kandidátů. Zde je důležité volit certifikáty s co nejvyšší ochranou, ale zároveň dostatečným bonus výnosem. Ideální bonus certifikát na index DAX bude například poskytovat ochranu proti tržním propadům až do výše 15 procent a zároveň nabízet bonus výnos na úrovni 10 procent p.a. Tyto parametry se mohou lišit. Jsou závislé na volatilitě podkladového aktiva a dalších proměnných. Na rozdíl od akciových indexů mají samotné akcie většinou vyšší bonus výnos i vyšší ochranu, ovšem za cenu vyššího rizika.
 

Řízení strategie

Stejně tak důležité, jako najít správný certifikát, je vědět, kdy se vybraného certifikátu zbavit, respektive vyměnit ho za vhodnějšího kandidáta. Při rozhodování o prodeji certifikátu hraje opět roli jeho nadhodnota. Pokud podkladové aktivum roste, roste úměrně i cena certifikátu. Jak se však cena podkladového aktiva vzdaluje od ochranné bariéry a certifikát se blíží ke splatnosti, je cena certifikátu navíc ještě zvyšována rostoucí nadhodnotou. V konečném důsledku tak roste rychleji, než cena podkladového aktiva. Jakmile je již nadhodnota certifikátu příliš vysoká, je načase ho vyměnit za certifikát nový, bez nadhodnoty, s atraktivnějšími parametry. Co se však stane, když bude hodnota podkladového aktiva klesat? Pokud jsme zvolili certifikát s dostatečnou ochranou, bude rostoucí nadhodnota certifikátu do splatnosti kompenzovat propad podkladového aktiva a certifikát tak bude stále ztrácet méně, než podkladové aktivum. Pokud by se cena podkladového aktiva již příliš blížila ochranné bariéře, je lepší certifikát prodat a nakoupit nový s vyšší ochranou.

 

podkladové aktivum

 
Výkonnost strategie lze ještě zvýšit pečlivým výběrem podkladových aktiv. Bonus certifikáty na akciové indexy nabízejí většinou nižší výnosy a jsou vhodnější především pro konzervativní investory. Portfolio složené z bonus certifikátů na vhodně vybrané akcie může zvýšit riziko pouze nepatrně, ovšem několikanásobně zvýšit výnos strategie. Vybrané akcie musí být atraktivní z fundamentálního i technického hlediska, přičemž důležitou roli hraje především volatilita a výše dividendového výnosu, neboť tyto dva faktory zásadně rozhodují o parametrech bonus certifikátů.

Deutsche Telekom

Akcie telekomunikačních společností jsou díky vysokým dividendovým výnosům stabilně nejlepšími podklady pro rolování bonus certifikátů. Při výběru akcie Deutsche Telekomu hrála významnou roli také vysoká volatilita kurzu, která s dividendovým výnosem téměř 8 procent p.a. umožňuje vynikající parametry bonus certifikátů. Výsledkem je, že za dva roky testování překonala strategie Rolling Bonus výnos z držení akcie o téměř 90 procent. Nevýhodou strategie sice je, že certifikáty nevyplácejí dividendy, ovšem který investor by si raději vybral 16 procentní dividendový výnos, než 90 procentní outperformance oproti kurzu akcie?
 

GRAF

Graf 1: Rozdíl ve vývoji bonusového certifikátu a jeho podkladového aktiva

graf telekom

 

Total

Společnost Total byla do strategie Rolling Bonus vybrána díky výhodnému fundamentálnímu ocenění a dobrému dividendovému výnosu. Strategie si na tomto titulu sice nevedla tak excelentně, jako v případě Deutsche Telekomu, ovšem ukázala, že i během poklesu ceny akcie pod nákupní hodnotu se strategie dokáže udržet v černých číslech a překonat nakonec výnos oproti přímému držení akcie o více než 20 procent.
 

Graf 2: Rozdíl ve vývoji bonusového certifikátu a jeho podkladového aktiva


graf total

 

Výhody strategie Rolling Bonus:

  • kopíruje výnosy při růstu akciového trhu a současně nabízí ochranu proti propadům
  • překonává tak výnosnost akciového trhu díky průběžnému inkasování bonusů
  • možnost investici kdykoliv ukončit bez jakýchkoliv sankčních poplatků
  • nízké transakční poplatky
  • pravidelné přizpůsobování aktuální tržní situaci
  • rolováním se průběžně upravuje jak bariéra, tak bonusová hranice
  • daňová optimalizace (po uplynutí daňového testu se výnosy nedaní)
  • garantované každodenní nákupní i prodejní kurzy na burze i u bank


 

Aktuální vývoj strategie naleznete v sekci Modelová portfolia.

Všechny strategie lze realizovat i v českých korunách. Není třeba podstupovat měnové riziko.

 

Registrujte se k odběru investičních strategií nebo příležitostí a mějte vždy včas informace o nových pozicích!

Upozornění

Číselné odhady cílení výnosů jednotlivých přístupů v rámci investičních strategií jsou pouze odhady, které vycházejí z rozumných předpokladů, která jsou podložena objektivními údaji, nicméně v žádném případě nezaručují, že takové výkonnosti bude ve skutečnosti dosaženo. Dále se jedná o hrubý předpoklad, který nezahrnuje vliv provizí, odměn a dalších případných poplatků hrazených investorem, které konečnou výkonnost značně ovlivňují. Investování na kapitálových trzích je rizikové a budoucí cílené, očekávané nebo předpokládané výnosy nejsou v žádném případě spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti a nemůžou být nikdy zaručeny!
Partneři

logo BBI CLASSIC

Best Buy Investments, a. s.
Balbínova č.p. 22
120 00, Praha 2 - Vinohrady Czech Republic

Tel.:+420 221 590 111
E-mail: kontakt@bbi.cz

Newsletter

Odebírat novinky

* povinné údaje

v souladu s těmito podmínkami

x