Dluhopisová statistická arbitráž

Tržně neutrální investiční strategie těží z vysokých prémií u uzavřených dluhopisových fondů.

 

Optimální investice:  až 20 % portfolia

Cílový výnos: 10 - 15% p.a.

Investiční profil: konzervativní

Investiční horizont: střednědobý: 1 – 3 roky

 

Základ strategie

Tato strategie se odvíjí především od hodnoty uzavřeného dluhopisového fondu PHK společnosti PIMCO.

Provedli jsme studii cca 470 uzavřených fondů (closed-end fund CEF) v USA a testovali existenci prémie/diskontu vůči NAV. Jak je vidět z dvou grafů níže, na poli dluhopisových fondů existuje systematická prémie, zatímco u akciových uzavřených fondů existuje systematický diskont vůči férové ceně.

 

Graf

Graf 1:

 

Graf 2: 


 

Prémie u dluhopisových fondů lze do určité míry vysvětlit neschopností drobných investorů efektivně replikovat portfolia uzavřených fondů a zároveň značným bid-ask spreadem, kterému čelí drobní investoři na nelikvidním dluhopisovém trhu.

PIMCO je zajisté v tomto směru vzhledem ke své velikosti i infrastruktuře mnohem efektivnější, a proto mohou být retailoví investoři ochotni platit určitou prémii.

Velikost této prémie však často dosahuje absurdních rozměrů, dokonce i 50%. Jak je možné, že jsou investoři ochotni platit takovéto prémie?

 

  • Racionální investor je ochotný platit vyšší částku, než je likvidační hodnota aktiva, pokud mu toto aktivum bude do budoucna přinášet určitý ekonomický (rizikově očištěný) nadvýnos.
  • Druhým argumentem, proč jsou investoři ochotni platit tak vysokou prémii, je pravděpodobně stabilní a velmi vysoký dividendový výnos.

 

Graf 3: Vývoj ceny PHK oproti NAV fondu


 

Takto extrémně vysoká prémie však není dlouhodobě udržitelná, především v době korekce dochází přednostně k výprodejům ze strany investorů, kteří jsou v poklidných dobách ochotni nakupovat aktiva s takto vysokými prémiemi. Korekce na takových aktivech je pak mnohem hlubší než tržní, protože kromě poklesu cen podkladového aktiva dochází díky odlivům i k rychlému snižování této prémie.

Z tohoto důvodu tedy replikujeme fondy s vysokou prémií za pomocí dluhopisových ETF, která kupujeme a proti nim shortujeme tyto uzavřené fondy s vysokou prémií a snažíme se o sestavení tržně neutrální pozice, která v čase vydělá na splasknutí této dlouhodobě neudržitelné výši prémie.

Podkladové aktivum

Arbitráž lze vytvořit skrze long expozici 1.6x ETF:HYG proti short 1x Closed - end fund od Pimco:PHK. 

Obecně je těžké říci, jak rychle dojde k vymizení prémie vůči NAV, může se tak stát během několika týdnů, ale i například až za dva roky. Vzhledem k síle propadů a růstu objemů bychom ovšem čekali relativně rychlou nápravu ve špatném ocenění aktiva při očekávaném výnosu cca 50%.

VÝHODY A RIZIKA STRATEGIE:

Výhody:

  • velmi vysoká pravděpodobnost dosažení zisku
  • omezená velikost  potenciální ztráty

Rizika:

  • časový horizont investice nelze přesně odhadnout

 

Aktuální vývoj strategie naleznete v sekci Modelová portfolia.

Všechny strategie lze realizovat i v českých korunách. Není třeba podstupovat měnové riziko.

 

Registrujte se k odběru investičních strategií nebo příležitostí a mějte vždy včas informace o nových pozicích!

Upozornění

Číselné odhady cílení výnosů jednotlivých přístupů v rámci investičních strategií jsou pouze odhady, které vycházejí z rozumných předpokladů, která jsou podložena objektivními údaji, nicméně v žádném případě nezaručují, že takové výkonnosti bude ve skutečnosti dosaženo. Dále se jedná o hrubý předpoklad, který nezahrnuje vliv provizí, odměn a dalších případných poplatků hrazených investorem, které konečnou výkonnost značně ovlivňují. Investování na kapitálových trzích je rizikové a budoucí cílené, očekávané nebo předpokládané výnosy nejsou v žádném případě spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti a nemůžou být nikdy zaručeny!Partneři

logo BBI CLASSIC

Best Buy Investments, a. s.
Balbínova č.p. 22
120 00, Praha 2 - Vinohrady Czech Republic

Tel.:+420 221 590 111
E-mail: kontakt@bbi.cz

Newsletter

Odebírat novinky

* povinné údaje

v souladu s těmito podmínkami

x