CEF - Strategie pravidelné renty

iNVESTIČNÍ STRATEGIE TĚŽÍCÍ Z DISKONTNÍ CENY VYBRANÝCH UZAVŘENÝCH PODÍLOVÝCH FONDŮ (cef) vůči hodnotě jimi držených aktiv se zaměřením na takové CEFs, které vyplácí pravidelný výnos, a to vše při nízké míře rizika.

 

Cílový výnos: 5 - 10 % p.a.

Rizikový profil strategie: Konzervativní až vyvážený

Investiční horizont: minimálně 2 roky

Minimální investice do strategie: 150.000 CZK (od minimálního portfolia 500.000 CZK)

 

Základ strategie

Co využívají američtí rentiéři ke generování pasivních příjmů ze svého kapitálu? Jedním z oblíbených nástrojů na trzích jsou už od konce 19. století tzv. Closed-end-Funds, které si našly svoje místo v čase vysoké konkurence ze strany podílových a ETF fondů díky vyplácení pravidelných výnosů pro svého držitele. Jak fungují tyto mechanismy, v čem tkví jejich výhoda a na co si dát pozor?

Podobně jako v podílovém fondu, portfolio manager disponuje se svěřenými prostředky a investuje je za účelem zhodnocení kapitálu. Nejčastějším cílem je tedy poskytování pravidelného příjmu při zachování hodnoty kapitálu fondu. Akcie CEFs fondů jsou obchodovány na burze stejně jako kterékoliv jiné akcie firmy. Ceny těchto akcií tedy závisí pouze na nabídce a poptávce po daných fondech na trhu. Hlavním znakem CEFs  oproti MF a ETFs je tedy to, že se v čase obchodují s diskontem nebo s prémií ke své reálné hodnotě. U MF má emitent povinnost vykoupit od vás za reálnou hodnotu a u ETFs je mechanismus nastaven tak, že při převisu nabídky nebo poptávky je umožněno velkým hráčům arbitrážně reagovat na tyto změny a ETFs podle toho vydávají nebo stahují nové akcie a to téměř na denní bázi. Tak se udržují ceny ETFs blízko hodnoty jejich portfolií. U CEFs by měl být počet akcií stále stejný, pokud není definováno v investičních strategiích jinak.

Podkladové aktivum

Closed-End Funds, neboli "Uzavřené podílové fondy" (CEFs), bychom mohli zařadit do jedné rodiny s klasickými podílovými fondy (Mutual Funds – MF, nebo někdy označované jako „open-end funds“) a burzovně obchodovanými fondy (ETFs). Stejným znakem rodiny je, že poskytují podíl na vlastnictví portfolia cenných papírů a jsou dostupné i nejmenším investorům, kteří hledají diverzifikaci. Jsou tak souhrnně nástroji kolektivního investování.

V současnosti se na amerických burzách obchoduje asi 650 CEFs fondů, většina z nich je zaměřena na generování příjmů. Velká část fondů vyplácí dividendu na čtvrtletní nebo dokonce i na měsíční bázi, většina fondů je tedy zaměřena na cenné papíry nesoucí fixní příjem, zejména dluhopisy a dividendové tituly.

Výhody a rizika strategie

Výhody:

CEFs nejsou aktuálně finančními skupinami ani zdaleka tak propagované jako ETFs či MF, čímž dochází často k převisu nabídky nad poptávkou ze strany investorů a tím vzniká diskont ceny CEFs vůči hodnotě držených aktiv takovýchto fondů. Jelikož ale nejsou dostatečně likvidní, resp. neobchodují se ve velkých objemech, tak se o tyto fondy velcí hráčí nezajímají. Tím nedochází k dostatečnému zvýšení poptávky, aby tento diskont opět rychle zanikl.

Takovýto diskont poskytuje nejen určitou formu ochrany vůči propadu, ale také další výhodou je, že navyšuje kupónový či dividendový výnos těchto fondů. Proto se primárně zaměřujeme na výběr CEFs nesoucích pravidelný měsíční nebo čtvrtletní výnos. Podkladem tedy nejčastěji jsou korporátní, inflační či municipalitní dluhopisy nebo dividendové tituly jako REITs (nemovitostní trusty) či Energy MLP (utilitní společnosti), které musí ze zákona distribuovat minimálně 90 % zisků svým akcionářům.

Můžeme tedy najít fondy, které se aktuálně obchodují pod svoji reálnou hodnotou. Když najdeme například dluhopisový fond, jehož portfolio má hodnotu 10 USD na jednu akcii, ale obchoduje se za 9 USD, můžeme si koupit celé portfolio s 10% slevou. To nám vytváří určitý "bezpečnostní polštář", který je velmi jednoduše kvantifikovatelný a který poskytuje ochranu proti propadu hodnoty podkladového portfolia a naopak vytváří i určitý pákový efekt v případě růstu hodnoty drženého portfolia. Drtivá většina CEFs zveřejňuje hodnotu svého portfolia na akcii na denní bázi. Co se týká druhé výhody, tak pokud jsou v portfoliu fondu například dluhopisy nesoucí v průměru výnos 5 % ročně, tak díky 10% slevě při nákupu těchto dluhopisů prostřednictvím fondu s hodnotou 10 USD a výnosem 50 centů za 9 USD, můj výnos bude nikoliv 5 % p.a., ale 5,5 % p.a.

Rizika:

Specifické riziko ale spočívá ve výběru fondu, jelikož některé fondy pod tlakem akcionářů na vysoký výnos vyplácejí mnohem vyšší dividendu, než jsou schopní vygenerovat a tudíž se ta dividenda vyplácí z vlastního kapitálu, což v konečném důsledku v době vede k erozi hodnoty majetku portfolia. Je to podobný případ, jak si vytahovala španělská Telefonica z české dceři nezdravě vysokou dividendu a snížila tak cenu akcie z 500 Kč na 300 Kč za 5 let. Díky regulací ale musí CEFs ve výroční zprávě vždy přesně uvést, z čeho je dividenda tvořena, tudíž kolik činí příjmy z portfolia (dividendy + kupóny), kapitálové zisky (kurzy) a kolik jde z vlastního kapitálu. Proto je důležité si při výběru vhodných CEFs dávat na tento efekt pozor a takové fondy z výběru eliminovat. Dalšími faktory ke sledování jsou: likvidita, poplatky a finanční páka, kterou mohou CEFs fondy využívat.

Nelze tedy rozhodně slepě vstoupit do investice přes CEFs a počáteční výběr vhodných fondů je zcela klíčový pro úspěšnost takovéto investice. Z aktuálních cca 650 CEFs obchodovatelných na amerických burzách tak po odfiltrování fondů nevyplácejících pravidelné výnosy, fondů s nedostatečně atraktivním diskontem nebo fondů vyplácejících dividendu z vlastního kapitálu, dále fondů s nedostatečnou likviditou a poplatkově drahou strukturou, nám skutečně zbyde pouze hrstka CEFs vhodných k investici. I mezi nimi je ale důležité fundamentálně posoudit atraktivitu drženého portfolia, protože k čemu by byl slušný pravidelný výnos a atraktivní sleva, pokud by držené portfolio fondu ztrácelo v čase svou hodnotu.

 

Při vhodném výběru však lze dosáhnout dlouhodobě velmi atraktivních příjmů. Dle našeho backtestu portfolia složeného z pěti až deseti nejatraktivnějších CEFs, dokážeme dlouhodobě udržet i dvojciferné p.a. zhodnocení a to i při poměrně konzervativních podkladech jako jsou dluhopisy či dividendové tituly. Tento efekt je totiž umocněn tím, že s atraktivními diskonty jsou nejčastěji obchodovány aktuálně neatraktivní podklady jako například inflační či municipalitní dluhopisy, či konzervativnější dividendové tituly (REIT či MLP), v módě jsou naopak akciové fondy nebo korporátní high-yieldové dluhopisy, které se často obchodují naopak s prémií a jejich cena je tedy vyšší než hodnota portfolia. Tímto způsobem je zajištěna určitá forma kontrariánského obchodování, tedy investování proti davu, což se v čase ukazuje jako velmi dobře fungující strategie. Díky tomu lze touto strategií dosahovat dlouhodobě atraktivních i dvoucifených ročních výnosů při relativně nízkém riziku.

Tuto novou strategii jsme připravili ve spolupráci s naším externím kolegou Peterem Bayerem a společností ABP Consulting, a.s.

za tým BBI

Jaroslav Brzoň

Chief Investment Officer BBI

Upozornění

Číselné odhady cílení výnosů jednotlivých přístupů v rámci investičních strategií jsou pouze odhady, které vycházejí z rozumných předpokladů, která jsou podložena objektivními údaji, nicméně v žádném případě nezaručují, že takové výkonnosti bude ve skutečnosti dosaženo. Dále se jedná o hrubý předpoklad, který nezahrnuje vliv provizí, odměn a dalších případných poplatků hrazených investorem, které konečnou výkonnost značně ovlivňují. Investování na kapitálových trzích je rizikové a budoucí cílené, očekávané nebo předpokládané výnosy nejsou v žádném případě spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti a nemůžou být nikdy zaručeny!

 


Partneři

logo BBI CLASSIC

Best Buy Investments, a. s.
Balbínova č.p. 22
120 00, Praha 2 - Vinohrady Czech Republic

Tel.:+420 221 590 111
E-mail: kontakt@bbi.cz

Newsletter

Odebírat novinky

* povinné údaje

v souladu s těmito podmínkami

x